Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RODO

PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE - PRZECZYTAJ!

PDFIOPDO Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.pdf

PDFIOPDO Prowadzenie działalności bibliotecznej.pdf

PDFIOPDO Prowadzenie działalności wydawniczej.pdf

PDFIOPDO Rozpatrywanie ofert oraz zbieranie i przechowywanie danych osób ubiegających się o zatrudnienie i potencjalnych wykonawców.pdf

PDFIOPDO Spełnienie obowiązków wynikających ze świadczenia usług, realizacji dostaw, czy robót przez wykonawców na rzecz administratora.pdf

PDFIOPDO Wynajem pomieszczeń i lub wyposażenia.pdf

PDFWycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

PDFZgoda 1 Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.pdf

Wersja XML