Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Palma Wielkanocna 2021

XVI Konkurs Palm Wielkanocnych

Po dokładnej analizie wizualnej palm przedstawionych do konkursu, zgodności z tradycją, ocenie walorów estetycznych i kompozycji, komisja stwierdziła, że wszystkie palmy wykonano zgodnie z regulaminem konkursu. Komisja postanowiła przyznać miejsca od I do III, oraz wyróżnienia.

I miejsce

Rodziny: Dziura, Giez, Masiarz, Oszańca i Plata ze Skarbiszowic,

II miejsce

Rada Sołecka Tułowic Małych,

III miejsce

Wiesława i Jerzy Żytkiewiczowie z Tułowic.

Wyróżniono:

Teresę Basztabin z Ligoty Tułowickiej,

Tadeusza Basztabina z Ligoty Tułowickiej,

Internat Zespołu Szkół w Tułowicach.

 

 

Wersja XML