Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Palma Wielkanocna 2018 galeria zdjęć i wyniki

XIII Konkurs Palm Wielkanocnych

W konkursie zaprezentowano sześć palm. Po dokładnej analizie wizualnej palm przedstawionych do konkursu, zgodności z tradycją, ocenie walorów estetycznych i kompozycji, komisja stwierdziła, że wszystkie palmy wykonano zgodnie z regulaminem konkursu. Wobec powyższego postanowiła przyznać nagrody wszystkim palmom.

I miejsce: Sołectwo Skarbiszowice

II miejsce: Rodzina Basztabin, Ligota Tułowicka

III miejsce: Rodziny: Dziura, Giez, Masiarz i Oszańca, Skarbiszowice

oraz wyróżnienia:

- Rodzina Wiesławy i Jerzego Żytkiewicz, Tułowice

- Tułowice Małe

- Internat Zespołu Szkół w Tułowicach

 

Wersja XML